в категория:

Актуализиране на данните за Вашия публичен акаунт

Можете да въвеждате или редактирате следните подробности, разпределени в 3 категории настройки:

 • Главни
 • Онлайн продажби
 • Публичен профил
 1. Уверете се, че сте влезли във Вашия Entase акаунт.
 2. В горен ляв ъгъл е изписано името на Вашия публичен профил.
 3. Под него, в раздел Администрация изберете Настройки.

Главни

в категория Главни можете да промените:

 • Име на профила. Натиснете Промени. Въведете новото име. Натиснете Запази.
 • Линк на профила. Това е системна настройка, която не подлежи на редактиране.

 

Онлайн продажби

в категория Онлайн продажби можете да промените:

 • Данни за обратна връзка от клиентите – е-поща, телефон, линкове за уеб сайт, Фейсбук и Инстаграм.
 • Политики – Вътрешен правилник за допускане до културни мероприятия и други.
 • Данни за фактуриране – име на организация, адрес, ИД номер, ДДС номер, получател. Научи повече за настройки за фактуриране.
 • Начини на изтегляне – възможните начини за изтегляне на средствата, натрупани в платформата. Научи повече за настройки на изтегляне.

 

Публичен профил

в категория Публичен профил можете да промените:

 • Публикуване – плъзнете слайдър бутон, за да промените състоянието на публичния акаунт от публикуван на скрит и обратно.
 • Описание – кратко описание на организатора.
 • Профилна снимка – лого или интериорна/екстериорна снимка
 • Кавър на профил – водеща снимка от зала или друга интериорна/екстериорна снимка.
 • Социални мрежи – водеща снимка от представление или друга интериорна/екстериорна снимка.

 

Натиснете Промени на секцията, която искате да редактирате.

След като въведете/редактирате информацията натиснете Запази, Приключване или Добави.