в категория:

Изберете Репертоар в раздел Табло за управление.

Влезте в режим на редактиране, като натистине бутона на репертоара, който желаете да промените.

 

Репертоара разполага с 2 категории настройки:

Основна информация
  • Заглавие
  • Описание
  • Времетраене
  • Възрастово ограничение
Изображения
  • Плакат
  • изображение за Социални мрежи

 

След направените промени натиснете бутона Запази