в категория:

Изберете Репертоар в раздел Табло за управление.

Влезте в режим на редактиране, като натистине бутона на репертоара, който желаете да бъде изтрит.

За изтриване натиснете бутона

Репертоар не може да бъде изтрит ако за него съществува минало или престоящо събитие в Програма.